Tiago Cardoso (York University)
Ed Bickert & Don Thompson – Alone Together John Coltrane Quartet – Bessie’s Blues Art Farmer – Fair Weather Quintonal – Ballade Pour Lianne I Lenny Breau – You Needed Me The Tiago Cardoso Trio – Emily